USD 0,0000
EUR 0,0000
USD/EUR 0,00
ALTIN 000,00
BİST 0.000
Gündem

Tarım ve orman sahalarında tensikat içeren anayasa teklifinin 11 maddesi onama edildi

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 11 maddesi ikrar edildi.

Tarım ve orman sahalarında tensikat içeren anayasa teklifinin 11 maddesi onama edildi
09-03-2023 01:07
TBMM

Kabul edilen maddelere göre, lif, ekecek ve tutak üretimi ile çıkar tarz çalışan maddesi elde etmeye müteveccih çiçek ve gümüş varak üretimi gayeli kendir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine naşir olacak.

İlaç çalışan maddesi üretimi gayeli kendir yetiştiriciliği yahut işlenmesi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğünce yapılacak yahut yaptırılacak; gerektiğinde dünya bildirme ve istem biçimine uyarınca Cumhurbaşkanınca belirlenen kota doğrultusunda TMO kontrolünde doğruluk yahut hukuksal şahıslara yaptırılabilecek.

İlaç çalışan maddesi üretimi gayeli kendir yetiştiriciliğinde, yalnız kötü elde edilmesini engelleyecek gelişigüzel ayrışık tedbirin alınması, kenevirin hasadı, işlenmesi, ihzarı, ihracı yahut satışına müteallik kökler ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek.

Tarım sektörüyle alakalı politikaların belirleme edilmesi, planlanması ve koordinasyonuyla alakalı gurur ve kuruluşlarla ortaklaşa iş yapılarak uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı çıkışlı olacak.

Tarımsal üretimin planlanması, besin güvencesi ve güvenliğinin realizasyon edilmesi, verimliliğin artırılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin kuruluş edilmesi düşüncesince Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen verim yahut verim gruplarının üretimine başlanmadan ilkin bakanlıktan müsaade alınacak. Bakanlık, bildirme ve istem miktarı ile ehliyet derecesini dikkate alarak ne verim yahut verim gruplarının üretileceği ile ekincilik havzası yahut pres bazında minimum ve maksimum istihsal miktarlarını belirleyecek.​​​​​​​

Bu kapsamda geçmiş kat karşıt faaliyette bulunmuş yer aldığı belirleme edilenler, hükümlerine akıllıca biçimde çalışkanlık göstermeleri düşüncesince kayıtlı uyarılacak.

Bakanlık kabilinden kayıtlı uyarılan fakat ihtar tarihinden itibaren 12 ay zarfında akıllıca faaliyette bulunmayanlar, ihtar tarihinden itibaren 5 sene süreyle tek sübvansiyon programından yararlandırılmayacak.

Sözleşmeli istihsal modeli geliştirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığınca, ekincilik sektöründe kontratlı üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması düşüncesince lazım tensikat yapılacak. Sözleşmeli üretimi teşvik kılmak düşüncesince üreticilere, desteklerin verilmesinde evleviyet tanınacak.

Sözleşmeli üretimde arzu serbestisi esasi olacak fakat müstevli hastalıklar, ekincilik ürünleri ticaretinde yaşanmış olan gelişmeler karşısında bildirme güvenliğinin sağlanması, zirai üretimin iç yahut aut öğrenci akıllıca ayarlanması yahut nebat ve efsanevi sağlığının korunması amacıyla gerekseme şeklinde bakanlıkça belirlenen verim yahut verim grupları, kontratlı şekilde üretilecek.

Bakanlık, kontratlı üretimin geliştirilmesi, izlenmesi ve arama edilmesi düşüncesince sözleşmenin yanlarını ve kapsamını içeren eşya sistemleri oluşturacak ve sözleşmeler bu eşya sistemleri kullanılarak da düzenlenebilecek.

Tarımsal istihsal sözleşmesine naşir ürünlere yahut istihsal varlıklarına sigorta yaptırılması mecburi olacak.

Tarımsal istihsal sözleşmelerinde tamlanan zorlayıcı nedenler haricinde kavil kapsamında imal edilen ürünün alımından yahut satımından vazgeçen müstahsil yahut müşteriler düşüncesince ukubet koşulu belirlenecek. Ceza koşulu, alımından yahut satımından kaçınılan verim miktarının sözleşmedeki ederinin yüzdelik 20'sinden az ve yüzdelik 50'sinden aşkın olamayacak. Et ve Süt Kurumunun yan yer aldığı sözleşmelerde müstahsil düşüncesince ukubet koşulu ast sınırdan henüz az belirlenebilecek yahut ukubet koşuluna arsa verilmeyebilecek.

Tarımsal istihsal sözleşmesinden doğan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması, sorun şartı olacak. Bu hüküm, 1 Eylül 2023'ten sonradan açılacak davalarda uygulanacak.

Entegre dalavere ve arama sistemi oluşturuluncaya derece üreticilere yapılacak sübvansiyon ödemelerinde Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen eşya sistemleri esasi alınacak.

At yarışlarına müteallik sıkı fırıldak cezaları

Takvim senesinde yapılacak yerel sıfır yarışlarda koşacak atların hasep ve şartlarını belirlemeye Tarım ve Orman Bakanlığı çıkışlı olacak.

Mülkiyetindeki yahut ortaklığındaki atları yarışlarda koşturan at malikleri ile bunların vekilleri, antrenör, çalıştırıcı yardımcısı, at sahibi çalıştırıcı ve atın jokey, jokey yamağı, centilmen binici, seyisbaşı, at bakıcısı ile vesair hizmetliler kabil ilgilileri; koşularda ve yarışlarda görevlendirilenlerden konkur kökler ve nizamlarına, konkur dürüstlüğüne karşıt akım eden, yarışların, konkur yerlerinin ve yarışlarla alakalı arsa ve tesislerin değinme ve disiplinini bozanlar karşı sıkı fırıldak cezaları uygulanacak.

Yarış atlarına, doping kapsamında yasaklı maddeler sıralamasında arsa düzlük ve başarım tasarruf eylemek maksadı ile geçer maddelerin uygulanması yerinde verilecek cezalar artırılarak fiilin özelliğine uyarınca ağırbaşlılık derecesi belirlenecek.

At Yarışları Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmiş yer aldığı tarihten ilkin işlenen fiiller zımnında sunulan sıkı fırıldak cezası ve adalet yoksunluğu cezaları birlikte kereye anlaşılan iktisap eylemek neredeyse dört başı mamur sonuçlarıyla ortadan kaldırılacak fakat bu durum, ilgililere henüz ilkin sunulan ve meri cezalardan çevre atın ikramiye, yürek ve vesair mükafatları ile rastgele birlikte akçasal istem düşüncesince adalet doğurmayacak.

Devlet ormanlarında madencilik faaliyetine müteveccih düzenlemeler

Devlet ormanlarına aktarım vasıtaları ile enkaz yahut yapım atığı çarpmak yahut kazı yahut yararsız açığa vurmak kanalıyla ormanlara, tabii yaşama ve çevreye sunulan dokunca "orman suçu" sayılacak.

Devlet ormanları zarfında beyaz zehir aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti düşüncesince mecburi tesis, yol, enerji, su, tanıtma ve enfrastrüktür tesislerine, görüntü bedelleri haricinde bedeli alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca müsaade verilebilecek.

Ancak temditler müdahale izin boyunca edinilmiş hukuk sakınmak kaydıyla büyüklük ormanları sınırları içerisindeki ekecek meşcereleri, geniş dulda alanları, korunum ormanları, doğurgan orman alanları, orman parkları, endemik ve korunması müstelzim eşsiz yankı sistemlerin bulunmuş yer aldığı bölgelerde beyaz zehir aranması ve işletilmesi, Tarım ve Orman Bakanlığının muvafakatine müteallik olacak.

Genel bütçe kapsamındaki amme idarelerinin; baraj, gölet, liman ve tarz kabil yapılarda dolgu gayeli kullanacağı gelişigüzel ayrışık kuruluş hammaddesi üretimi düşüncesince yapacağı madencilik faaliyetleri ile mecburi tesislerinden değer alınmayacak.

Madencilik faaliyetlerinin ve faaliyetlerle alakalı gelişigüzel ayrışık yer, yol, çatı ile tesislerin hükmi şahsiyeti taşıyan amme müesseselerine ilgilendiren ormanlarda yahut hususi ormanlarda edilmek istenmesi şeklinde Tarım ve Orman Bakanlığınca müsaade verilebilecek. Bu takdirde tasarruf bedeli, tasarruf süresi, meydana getirilen çatı ve tesislerin dönemi kabil mevzular umumi kanunlara akıllıca şekilde taraflarca belirleme edilecek.

Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi kararında idareye tasdik edilen yahut vazgeçme edilen tabii yapısı bozunmuş orman alanları rehabilite edilecek. Rehabilite has bu yerlerin orman eğitilmek neredeyse inşaat, enkaz ve kazı atıkları ile yerleştirilerek ağaçlandırmaya apiko bir vaziyete getirilmesi düşüncesince büyükşehir bitişik sahalarında büyükşehir belediyelerine, gayrı yerlerde ise il ve kaymakamlık belediyelerine bedeli karşılığında müsaade verilebilecek yahut bakanlıkça akıllıca görülmesi şeklinde tenkis mevzuatına uyarınca doğruluk ve hukuksal şahıslara yaptırılabilecek.

Devlet ormanlarının rastgele birlikte suretle yanmasından yahut açıklıklarından faydalanılarak işgal, açılış yahut ne biçimde olursa olsun kesme, sökme, budama yahut boğma yollarıyla elde edilecek bölgeler ile buralarda yapılacak gelişigüzel ayrışık kuruluş ve tesisler, eşhas namına tapuya tescil olunamayacak. Buralara aracısız doğruya orman idaresince el konulacak.

Devlet ormanlarında el konulmuş olan dört başı mamur kuruluş ve tesisler, nesir evresinde olanlar da müdahale iktisap eylemek üzere, tek değişmeyen alınmasına gereklik kalmaksızın, Orman Genel Müdürlüğünce hemen yıkılacak yahut gerekseme görüldüğü takdirde ormancılık hizmetlerinde kullanılabilecek. Yanan orman alanlarındaki gelişigüzel ayrışık emval Orman Genel Müdürlüğünce değerlendirilecek.

Görüşmelerden

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, milletvekillerinin eleştirilerine cevap verdi.

Deprem bölgesinde "hayvanların ucuza satıldığı" iddialarını anımsatan Gizligider, TİGEM'in korunma problemi canlı hayanlar düşüncesince çalıştığını, Konya'da belirledikleri alana hayvanları naklettiklerini söyledi.

Gizligider, mevzi sarsıntısı bölgelerine 28 Şubat'a derece 178 bin 350 titrem gübreyi irsal ettiklerini bildirdi.

"Yüzlerce titrem ilacın mevzi sarsıntısı bölgesinde enkazla doğaya atıldığı"na müteveccih eleştirilere de cevap verici Gizligider, bu aşamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin birlikte belirleme yaptığını, ister su kaynakları ister zirai toprak mahiyetinde kaçınan yerlerin belirlendiğini, düzenlilik tedbiri alınarak kontrollü biçimde çalışmaların bitmeme ettiğini söyledi.

Deprem bölgelerine müteveccih efsanevi çadırı desteği mevzusuna da yer veren Gizligider, dakika bakımından 6 bin 332 efsanevi çadırını alana gönderdiklerinin bilgisini verdi. Çadırları taşımalık ve düşkün alana çevirmeye çalıştıklarını kail Gizligider, alana 16 bin titrem efsanevi yemi gönderildiğini kaydetti.

Deprem bölgesinde hayvanlarını kaybeden yurttaşlar olduğunu anımsatan Gizligider, "Deprem bölgesinde ki ne derece hayvanını kaybettiyse ayni şekilde sağlayacağız." dedi.

Gizligider, anayasa teklifinin yürürlüğe girmesiyle kendir üretiminde hem niceliği hem ayrıcalığı artıracaklarını kaydetti.

Komisyon Başkanı Yunus Kılıç da mevzi sarsıntısı bölgesinde tek bilinçlilik yapılmadığı iddialarının hakikatı yansıtmadığını, bölgedeki ekincilik dalında araştırmalarda olduğunu anlattı.

Tespitlerini 14 bap şeklinde sıraladığını tabir fail Kılıç, bunları ast kurul üyeleriyle paylaşacağını söyledi.

Komisyon Başkanı Kılıç, 11. maddenin onama edilmesinin peşi sıra çalışmalara dakika sürdürmek neredeyse toplantıyı bitirdi.

SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
ÇOK OKUNANLAR
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
ANKET TÜMÜ
ARŞİV ARAMA
E-GAZETE TÜMÜ
PUAN DURUMU TÜMÜ
TAKIMOPuanAV.
1Galatasaray38102+66
2Fenerbahçe3899+68
3Trabzonspor3867+19
4Başakşehir FK3861+14
5Kasımpaşa3856-3
6Beşiktaş3856+5
7Sivasspor3854-7
8Alanyaspor3852+3
9Çaykur Rizespor3850-10
10Antalyaspor3849-5
11Gaziantep FK3844-7
12Adana Demirspor3844-7
13Samsunspor3843-10
14Kayserispor3842-13
15Hatayspor3841-7
16Konyaspor3841-13
17MKE Ankaragücü3840-6
18Fatih Karagümrük3840-3
19Pendikspor3837-31
20İstanbulspor3816-53
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ